Prof. Dr. Uğur Ersoy’un Mesajı

2001 yılında Atina’da düzenlenen bir sempozyumda Prof. Mete Sözen ile sohbet ederken ülkemizde son yıllarda kurulmaya başlayan yapı mekaniği laboratuvarları da söz konusu oldu. O dönemde ülkemizde bu konuda deneyim sınırlıydı ve deneysel araştırma yapanlar arasında bir ilişki yoktu. Konuyu biraz irdeledikten sonra yapı mekaniği konusunda deneysel araştırma yapanları biraraya getirecek toplantıların son derece yararlı olacağı sonucuna vardık. Profesör Sözen bu konuda en fazla deneyime sahip kişi olarak benim inisiyatif almamın uygun olacağını söyledi. Atina toplantısı sonunda yurda döner dönmez deneysel araştırma konusunda deneyimli arkadaşlarla fikir alışverişinde bulundum ve bir öneri hazırlayarak TÜBİTAK’a başvurdum.

TÜİTAK’ın olumlu yaklaşımı ve maddi desteği ile Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı’nın ilki 2001 yılında Ankara’da yapıldı. TÜBİTAK’ın desteğinin sağlanmasında Prof. Dr. Tuğrul Tankut ve Ender Arkun’un önemli katkıları oldu. Büyük ilgi görmesi nedeniyle bu toplantıların iki yıl ara ile yapılması kararlaştırıldı. İkinci toplantı Konya’da yapıldı. Yönetim değişikliğinden sonra TÜBİTAK desteğini çekti. Bu nedenle Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantıları’na bir süre ara verildi. Daha sonra araştırmacılardan gelen yoğun talep üzerine İMO desteği sağlanarak toplantılar yeniden başladı.

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı’nın temel amacı, deneysel araştırma yapanları biraraya getirerek biribirleri tanımalarını ve fikir alışverişi yapmalarını sağlamaktır. Böylece araştırmacılar diğer kurumlarda yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Sunumlar sırasında yapılan önerilerin ve eleştirilerin de araştırmaların daha sağlıklı olmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Toplantı sırasında değişik kurumlardan biraraya gelen araştırıcıların müşterek projeler oluşturmaları da beklentilerimiz arasındadır.

Bugüne kadar yapılan her toplantı bir öncekinden daha fazla ilgi görmüş ve katılım da aynı oranda artmıştır. Yapı Mekaniği konusunda deneysel araştırma yapan veya yapmayı tasarlayan tüm meslektaşlarımız için son derece yararlı olan bu toplantıların devamı ancak bu konuda çalışanların ilgi ve katkıları ile mümkün olacaktır.

Comments are closed.