Geçmiş Yıllar

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantıları, ülkemizde yapı alanında deneysel araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan, ilgili araştırmacıları bir araya getiren, birikim ve deneyimlerin paylaşımına olanak sunan, akademik birliktelik ve tartışma platformudur.

Ülkemizde yapı mekaniği konularında deneysel araştırmalara ilginin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucu, üniversitelerimizde önemli yatırımlarla kurulan yapı mekaniği laboratuvarlarından ve bu laboratuvarlarda çalışan araştırmacılardan, nitelikli deneysel araştırma beklentileri daha da artırmıştır.

Toplantılarda gerçekleştirilecek paylaşımlar ve tartışmalarla, ülkemizdeki deneysel yapı mekaniği bilgi birikimine önemli katkılar sağlanması, bu alandaki yerel ve global sorunların çözümüne yönelik ortak akıl oluşturulması ve gelecekteki çalışmalara ışık tutulması amaçlanmaktadır.

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası