YMLT 5/2015 Kayseri

İMO VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Deneysel araştırmalar, mühendisliğin tüm alanlarında olduğu gibi İnşaat Mühendisliği alanında da teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve teoriyle uygulama arasındaki uyumun ortaya konulabilmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yapılan deneylerin teoriye, teorinin de deneylere katkısının sağlanması, ancak araştırmaların bilinçli olması ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde metodik yaklaşımlar ele alınmasıyla mümkündür. Bu nedenle, deneysel çalışma yapmanın maliyetli ve büyük emek gerektirdiği dikkate alınarak, deney yapmış olmak için deneysel araştırmalar yapmaktan kaçınmak dikkate değerdir.

Yapı mekaniği laboratuvarları toplantısı Türkiye’de yapı mekaniği alanında çalışmalar yapan bir çok akademisyenin çalışmalarını paylaşarak, çalışmaları ile ilgili bilgi alış-verişi imkanı bulduğu, deneyimli akademisyenlerin değerli görüşleri ile çalışmalarına katkı sağlama şansı elde ettiği ortak bir platform olması açısından, özellikle genç araştırmacılar açısından önemli bir yere sahiptir. Toplantının bir diğer önemli misyonu ise deneyimli akademisyenlerin bilgi birikimlerini paylaşmalarına, genç araştırmacıların yoluna ışık tutmalarına ve bu alanda çalışan tüm akademisyenlerin ortak platform sayesinde tanışmasına olanak sağlamasıdır. Ülkemizdeki laboratuvarlarda devam eden yapı mekaniği deneylerinin bütünlüğünün sağlanması, benzer araştırmaların mükerrer olarak yapılmasının engellenmesi, yapılmış deneysel araştırmalardan hareketle yeni deney konularının tartışılması ve araştırılması, ayrıca gerekli başlıkların ortaya konulabilmesi amacıyla bu toplantının düzenlenmesi ve devamının sağlanması bizler için önemli bir gayedir.

Araştırma amaçlarının ortaya konulması ve yeni araştırmalara yön vererek ülkemizde bir bütünlük sağlanması amacıyla yapılan Yapı Mekaniği Laboratuvarları toplantılarının ilki 2001 yılında Ankara-TÜBİTAK’da yapılmıştır. Bu toplantının başlatılmasında ve gelişerek ilerlemesinde çok önemli emekleri olan Prof. Dr. Uğur Ersoy, Prof. Dr. Mete Sözen ve Sn. Ender Arkun’a teşekkür ederim. Bu toplantıların ikincisi 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Prof. Dr. Yaşar Kaltakçı’nın, üçüncüsü önemli bir aranın ardından 2011 yılında Kocaeli Üniversitesinde Doç. Dr. Şevket Özden’in ve dördüncüsü ise 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Metin Hüsem’in öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardaki sıcak ev sahipliklerinden ve göstermiş oldukları ciddi öz verilerden dolayı saygıdeğer öğretim üyelerimize teşekkür ederim. 2015 yılı Mayıs ayında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde beşincisini düzenleyeceğimiz toplantıyı layıkıyla gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Her zaman girişimcilik ruhunun ön planda olması, ekonomimize sağladığı katkıları ve Erciyes’ten esinlendiği yüksek ufuklar ile güzide şehrimiz Kayseri’nin bu toplantıya ev sahipliği yapacak olması önemli ve manidardır.

Bu toplantıların İnşaat Mühendisliğindeki laboratuvar araştırmalarına önemli katkılar sağlayarak genç araştırmacılara yeni ufuklar çizeceği kanaatindeyim. Toplantı sonucunda, ülkemiz için önemli bir doğal problem olan depreme karşı ciddi ortak projeler ortaya konulacağına inanıyor ve ümit ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle; dinamik yapısı, sıcak ve samimi ev sahipliği ile önemli bir yere sahip olan Kayseri’de sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı en kalbi duygularla ifade etmek isterim.

Prof. Dr. Fatih Altun

Fatih ALTUN, Prof. Dr., ERÜ
Oğuz DÜĞENCİ, Arş. Gör., ERÜ
Tamer DİRİKGİL, Arş. Gör., ERÜ

Fatih ALTUN, Prof. Dr., ERÜ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
38039 KAYSERİ
Tel : +90 352 2076666 / Dahili 32378
e-Posta : faltun@erciyes.edu.tr

Oğuz DÜĞENCİ, Arş. Gör., ERÜ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
38039 KAYSERİ
Tel : +90 352 2076666 / Dahili 32383
e-Posta : dugenci@erciyes.edu.tr

Tamer DİRİKGİL, Arş. Gör., ERÜ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
38039 KAYSERİ
Tel : +90 352 2076666 / Dahili 32382

Katılım Formu Son Gönderme Tarihi: 06.03.2015
Genişletilmiş Özet Son Gönderme Tarihi: 13.03.2015
Kabul Yazılarının Bildirim Tarihi: 06.04.2015

Bildiri Kitabı
Bildiri Kitabı

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası