YMLT 3/2011 Kocaeli

İMO VE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Bilginin merakla, kararlılıkla ve biraz da heyecanla birleştiği yerlerdir araştırma laboratuvarları. Yapı Mekaniği Laboratuvarları ise boyutların büyüklüğü ve kendine özgü zorluklarıyla biraz daha özeldir sanki. Karşılaştığınız problemi çözebilmek veya düşündüğünüz gelişmeyi en iyi gözleyebileceğinize inandığınız elemanı tasarlamak için tüm teorik bilginizi dökersiniz hesaplara. Yani sadece deney yapmak değildir amaç, teorik bilginin eksik kaldığı yeri aydınlatmaktır asıl hedef. Çoğu zaman, ülkenizin az ve kıymetli kaynakları harcanarak üretilir deney elemanları. O deney elemanı alelade bir test numunesi değildir artık. Daha önce bu konuyu çalışanların bulamadıklarını, aydınlatamadıklarını öğretecek olan öğretmendir. Yapı Mekaniği Laboratuvarında kocaman elemanları sadece kırmak için üretmeyiz, onların her bir noktasından yepyeni bilgiler elde edebilmektir asıl hedefimiz.
Bu düşünce bütünlüğünün ülkemiz araştırma platformunda yaygınlaştırılması ve genç araştırmacılara deneysel araştırma kültürünün aktarılabilmesi amacıyla başlatılan Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantılarının ilki, 2001 yılında Ankara TÜBİTAK’da, ikincisi 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların başlatılması ve bu noktaya getirilmesi aşamalarında çok önemli emekleri olan Prof. Dr. Uğur Ersoy, Prof. Dr. Mete Sözen, Prof. Dr. Yaşar Kaltakçı ve Sn. Ender Arkun’a burada teşekkür etmek isterim. Son toplantıdan bu güne kadar geçen süreçte, ülkemiz Yapı Mekaniği Laboratuvarlarında çalışan araştırmacıların bu toplantıların sürekliliği yönündeki istekleri, TMMOB-İMO Yönetiminin bu toplantıların İnşaat Mühendisliği bilgi birikimine yapacağı önemli katkıya duyduğu inançla birleşmiş olup, “Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı” “İnşaat Mühendisleri Odası” çatısı altında yeniden düzenlenmeye başlanmıştır.
Bu toplantıda tartışılacak konuların tüm araştırmacılara, özellikle de genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıracağı inancındayım. Toplantının, ülkemiz Yapı Mekaniği Laboratuvarlarında çalışan araştırmacılar tarafından ortak çalışmalar yapılması, kapsamlı projelerin ortaya konulması ve bazı olanakların ortak kullanılması adına yeni ufuklar açacağını umuyorum.
Kocaeli’de bulunduğunuz sürenin, hafızalarınızda mutlu bir anı olarak kalması dileğiyle..

Şevket ÖZDEN

Hilal MEYDANLI ATALAY, Dr., Kocaeli Üniversitesi
Erkan AKPINAR, Dr., Kocaeli Üniversitesi
Hakan ERDOĞAN, Dr., Kocaeli Üniversitesi

Doç Dr. Şevket Özden

Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Umuttepe Yerleşkesi
İzmit, 41380, KOCAELİ
E-posta: sevketozden@yahoo.com

Balıkesir Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Bildiri Kitabı
Bildiri Kitabı

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası