YMLT 2/2003 Konya

TUBİTAK-İÇTAG VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizdeki faaliyet gösteren Yapı Mekaniği Laboratuvarları, ikinci kez bir araya geliyorlar. Birinci toplantı bundan iki yıl kadar önce Ankara’da yapılmıştı. Bu kez Konya’da Selçuk Üniversitesi’nde bir araya geliyoruz.
Yapı Mekaniği Laboratuvarları’nda yapılan deneysel araştırmaların bir kitapta toplanması ve bir web sayfasında duyurulması, gerçekten çok önemli bir gelişme olmuştur. Bu toplantıların da amacı, yapılan araştırmaları ilgilenenlere duyurmak ve bunları irdeleyerek, tartışarak daha iyi, daha kaliteli araştırma yapılmasını sağlamaktır.
İkinci toplantıya gönderilen özetlerin otuzun üstünde olması, olumlu bir gelişme. Ancak 1. Toplantıda yapılan öneri ve eleştirilerin yeterince dikkate alınmamış olduğunu görmek, üzücü. Deneysel araştırma, pahalı ve külfetli bir araştırmadır. Kaynakların çok sınırlı olduğu ülkemizde bu tür araştırmaların çok iyi düşünülmesi ve planlanması gerekir. Deney yapmak, deneysel araştırma değildir. Özgün olmayan, bilime ve/veya uygulamaya katkıda bulunmayan deneyler, kaynak israfı olmaktan öteye gidemez.
Deneysel araştırma birikiminin ve deneyimin rolü büyüktür. Araştırıcıların, özellikle yeni kurulan laboratuvarlardaki araştırıcıların, planlama ve gelişme aşamalarında mutlaka daha deneyimli olanlara danışmaları gerekir. Umut ederim ki bundan sonra planlama ve danışmaya daha fazla ağırlık verilir.
Bu toplantıları organize eden TÜBİTAK’a ve 2. Toplantıya ev sahipliği yapan Konya Selçuk Üniversitesi’ne teşekkürlerimi iletmek isterim.

Prof. Dr. Uğur ERSOY

TÜBİTAK Araştırma Grupları, TÜBİTAK’ın bilimsel araştırmalara yönelik iki fonksiyonu olan, pozitif bilimler alanlarında araştırma yapmak ve araştırmaları desteklemek fonksiyonlarından, bilimsel araştırmaların desteklenmesi fonksiyonunu yerine getirmekle yükümlüdür.
Bu görevi yerine getirme çerçevesinde, TÜBİTAK’ın mühendislik alanındaki gruplarından biri olarak İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubumuz, görev kapsamını yalnız kendisine ulaşan araştırma projesi önerilerini incelemek ve bunlardan uygun bulduklarını desteklemekle sınırlı görmemektedir. İÇTAG olarak, yaklaşımımız, kendi ilgi alanlarımızda Türkiye çapında bilimsel ve teknik araştırma etkinliklerini daha yüksek bir standarda ulaştıracak her türlü girişimde bizzat bulunmak veya bu girişimlere katkıda bulunmak doğrultusundadır.
İnşaat Mühendisliği disiplininde, deneysel araştırma etkinlikleri önde gelen üniversitelerimizde uzun yıllardır yapı malzemesi, zemin mekaniği ve hidrolik alanlarında yaygınlaşmış olmakla birlikte, yapı mekaniği alanındaki deneysel araştırmaların geçmişi görece yenidir. Özellikle son yaşanan depremler ışığında yapı davranışının değerlendirilmesi ve yapıların strüktürel performansının iyileştirilmesi çabaları, bu deneysel araştırma alanının önemini artırmaktadır.
İlkini 5-6 Kasım 2001 tarihinde, Ankara’da TÜBİTAK merkezinde düzenlemiş bulunduğumuz Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantılarını düzenlemedeki amacımız, bu son derece önem verdiğimiz deneysel araştırma alanında çeşitli üniversitelerimizde yürütülmekte olan araştırma etkinliklerinin karşılıklı olarak bilgilenme ve bu alanda üniversitelerimiz arasında, bilgi iletişimi ile donanımın ortak kullanımı çerçevesinde işbirliği sağlamak ve gerektiğinde ortak projelerin yürütülmesine zemin hazırlamaktır.
Grubumuz bu yolla, ülkemiz üniversitelerinde yürütülmekte olan yapı mekaniği ile ilgili deneysel araştırmaların kalitesini artırmak, tekrarları olabildiğince ortadan kaldırmak ve bu araştırmaları gereksinme duyulan alanlara yönlendirerek kaynakların etkin ve yarara yönelik kullanımını sağlamaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
Türkiye’de yapı mekaniği alanındaki deneysel araştırma kültürünü yerleştirmede en büyük katkıyı sağlamış önde gelen isimlerden biri olan Grup Üyemiz Prof. Dr. Sayın Uğur Ersoy’un öncülüğünde başlattığımız ve belirli aralıklarla tekrarlayarak sürdürmeyi umduğumuz Yapı Mekaniği Laboratuarları toplantılarımızdan bu ikincisine ulaşan bildiri sayısının ilkinden daha da fazla olması bizi mutlu etmiş ve bu alandaki çalışmalarımızı ileride de sürdürmemiz doğrultusunda bizleri cesaretlendirmiştir.
Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantılarımızdan ikincisine ev sahipliği yapmayı kabul etmiş ve tesislerini bizlere açarak çabamıza destek vermiş bulunan Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Ali SİNAN ile aynı Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sayın Yaşar KALTAKÇI’ya teşekkürü borç biliriz.

Yük. Müh. M. Ender ARKUN

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKCI (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAMANLI (Başkan Yrd.)

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKCI
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı – KONYA
Tel: 0 332 2232100
e-mail: mykal@selcuk.edu.tr

Bildiri Kitabı
Bildiri Kitabı

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası