Tarihçe

Deneysel araştırmaya ilginin artması, önceleri birkaç üniversite bulunan yapı mekaniği laboratuvarlarının kısa bir süre içinde diğer üniversitelerde de kurulmaya başlanmasına neden olmuştur. Ülkemizde deneysel araştırmanın yaygınlaşması, laboratuvarlarda çalışan araştırmacıların sayısını da hızla artırmıştır. Üniversitelerimizde yapı mekaniği laboratuvarları, büyük yatırımlarla kurulmakta ve buradaki araştırmalara önemli kaynak aktarımı yapılmaktadır. Kaynaklarımızın verimli kullanılabilmesi, nitelikli deneysel araştırma yapılabilmesi kabiliyetlerinin gelişimi amacıyla, yapı mekaniği laboratuvarlarında çalışan araştırmacıların bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platforma ihtiyaç duyulmuştur. Bu gereksinim sonucu TÜBİTAK-İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Gurubu (İÇTAG) Yürütme Komitesi’nin öncülüğünde Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantıları (YMLT) bir tartışma ve paylaşım platformu olarak başlatılmıştır.

TÜBİTAK-İÇTAG Yürütme Komitesinin 16 Nisan 2001 tarihli ve 57 sayılı toplantısında alınan kararı uyarınca, 5-6 Kasım 2001 tarihlerinde TÜBİTAK Mustafa İnan Salonunda, Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantılarının birincisi gerçekleştirilmiştir. 19-20 Haziran 2003 tarihlerinde, TÜBİTAK-İÇTAG Yürütme Komitesinin 23 Eylül 2002 tarihli ve 63 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Selçuk Üniversitesi-Konya’da Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantılarının, ikincisi düzenlenmiştir. Üniversitelerimizde konuyla ilgili araştırmacıların, düzenlenmiş olan bu toplantılara göstermiş oldukları ilgi, katılım ve sahiplenme, bu toplantıların sürekliliğinin sağlayacağı faydaları açıkça ortaya koymuştur.

Takip eden yıllarda, Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantıları bir süre gerçekleştirilememiştir. Üniversitelerde yapı mekaniği laboratuvarlarında çalışan araştırmacıların, bu toplantının devamı konusundaki yoğun talepleri sonucunda, 2010 yılında Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantısı için bir Düzenleme Komitesi oluşturulmuştur. Düzenleme Komitesi, üniversitelerimizin inşaat mühendisliği bölümleri ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın paydaş olduğu, yeni bir yapılanma oluşturarak toplantıların devamlılığını sağlamıştır.

Düzenleme Kurulunun 18 Kasım 2017 tarihinde aldığı karar uyarınca Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı olarak değiştirilmiştir.

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası