YMLT 6/2017 Trabzon

İMO ve Karadeniz Teknik Üniversitesi

Değerli Araştırmacılar,

2015 yılında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen Yapı Mekaniği Laboratuvarları 5. Toplantısında, bir sonraki toplantı yeri için yapılan belirleme değiştirilmek zorunda kalınmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün bu toplantıya bir kez daha ev sahipliği yapmayı kabul etmesi sonucunda 2017 yılı için planlanan YMLT gerçekleştirilebilecektir. Gösterdikleri duyarlık ve özveri nedeniyle, Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Metin Hüsem’e ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne YMLT Düzenleme Komitesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli Araştırmacılar,

İnşaat Mühendisliği yapı mekaniği alanında deneysel çalışma ve araştırmaların tartışıldığı bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantılarının 6.’sı 17–18 Kasım, 2017 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon’da yapılacaktır. Değerli araştırmacılar; tamamlanmış ya da devam etmekte olan deneysel çalışmalarınızın yanı sıra planlama aşamasındaki çalışmalarınızı da bu bilimsel tartışma platformuna taşıyabilirsiniz. Toplantı ile ilgili duyuru ve gelişmeleri YMLT web sitesinden (www.ymlt.org) takip edebilirsiniz.

Yapı mekaniği konularında deneysel araştırma yapan tüm araştırmacıları, üniversitelerinde yapı mekaniği laboratuvarı kurmak isteyen ilgilileri toplantıya katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

YMLT Düzenleme Komitesi Adına

Prof. Dr. Sinan ALTIN

 

Not: YMLT e-mail adres rehberi üniversitelerin web sayfalarından faydalanılarak yenilenmiştir. Ancak ulaştırılamamış duyuruların ilgili araştırmacılara yönlendirilerek duyurulması konusunda hassasiyetinizi rica ediyoruz.

Metin HÜSEM, Prof. Dr., KTÜ
Selim PUL, Prof. Dr., KTÜ
Şevket ATEŞ, Doç. Dr., KTÜ
Ahmet Can ALTUNIŞIK, Doç. Dr., KTÜ

Düzenleme Komitesi adına
Prof. Dr. Sinan ALTIN
GÜ, Müh. Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
e-posta: sinan.altin55@gmail.com

Katılım Bilgi Formu son gönderme tarihi : 06 Ekim 2017
Bildiri son gönderme tarihi : 06 Ekim 2017
Kabul edilen bildiriler için duyuru : 23 Ekim 2017
Sempozyum Tarihi : 17–18 Kasım 2017

Bildiri Kitabı

Bildiri Kitabı

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası