Amaçlar

 • Ulusal kaynakların verimli kullanılmasını sağlanması
 • Nitelikli deneysel araştırmaların yaygınlaştırılması
 • Deneyim ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi
 • Ulusal ve uluslararası alandaki ilgili sorunlara uygun ve inovatif çözümlerin üretilmesi
 • Yapı mekaniği konularında nitelikli deneysel araştırmacı sayısının artırılması
 • Deneysel yapı mekaniği konularında ulusal bilgi birikiminin oluşturulması
 • Yapı Mekaniği Laboratuvarlarının tanınırlığının artırılması ve bu konuda çalışan araştırmacıların birlikteliklerinin sağlanması
 • İlgili araştırma konuları üzerinde yeni ufuklar açılmasının sağlanması

Comments are closed.

 • Destekleyen Kurumlar
  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası