Amaçlar

  • Ulusal kaynakların verimli kullanılmasını sağlanması
  • Nitelikli deneysel araştırmaların yaygınlaştırılması
  • Deneyim ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi
  • Ulusal ve uluslararası alandaki ilgili sorunlara uygun ve inovatif çözümlerin üretilmesi
  • Yapı mekaniği konularında nitelikli deneysel araştırmacı sayısının artırılması
  • Deneysel yapı mekaniği konularında ulusal bilgi birikiminin oluşturulması
  • Yapı Mekaniği Laboratuvarlarının tanınırlığının artırılması ve bu konuda çalışan araştırmacıların birlikteliklerinin sağlanması
  • İlgili araştırma konuları üzerinde yeni ufuklar açılmasının sağlanması

Comments are closed.