YMLT 1/2001 Ankara

TÜBİTAK-İÇTAG

Deneysel araştırma, yapı mekaniği dalının gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir. Davranışı doğrusal-elastik olmayan ve ideal malzemeler için oluşturulmuş kuramlara uymayan betonarme için geliştirilen hesap yöntemlerinin büyük bir çoğunluğu, deneysel araştırmalara dayanmaktadır.
Ülkemizde yapı mekaniği alanında uzun yıllar deneysel araştırmalara önem verilmemiş ve bu nedenle çağdaş bir laboratuvarın kurulması gecikmiştir. İlk çağdaş yapı mekaniği laboratuvarı altmışlı yılların başında kurulmuştur.
Deneysel araştırmanın yaygınlaşması ve çeşitli Üniversitelere yayılması, son on, on beş yıl içinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde laboratuvar kurulması, köklü üniversitelerimiz alan İTÜ, Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile sınırlı kalmamış, Anadolu’daki üniversitelerimiz de bu kervana katılmışlardır.
Bu yılın başlarında Atina’da deprem konusunda yapılan Türkiye-Yunanistan toplantısının kulisinde Prof. Mete Sözen’in, Türkiye’deki yapı mekaniği laboratuvarlarında araştırma yapanları bir araya getirme önerisi, düzenlenen bu toplantı için ilk adım olmuştur.
Bu tür bir toplantı ve ülkemizdeki laboratuvar olanaklarını ve yapılan deneysel araştırmaları derleyen bu kitap, laboratuvarların birbirini tanımaları ve yapılan deneysel araştırmaları öğrenmeleri açısından son derece yararlı olacaktır. Boylece çeşitli araştırma laboratuvarlarında düplikasyonlar önlenmiş olacak, fikir alışverişine olanak sağlanacak ve belki de kurumlar arası işbirliği ile geniş kapsamlı araştırma projeleri oluşturulabilecektir. Bu toplantının organizasyonunda ve kitabın hazırlanmasında TÜBİTAK’ın büyük katkıları olmuştur. Bu katkılar için TÜBİTAK yöneticilerine ve özellikle İÇTAG Yürütme Komitesi Sekreteri Sayın Ender Arkun’a teşekkür borçluyuz.
En büyük temennimiz, ilkini yapmakta olduğumuz bu son derece yararlı toplantının, bundan böyle her yıl tekrarlanması ve tüm yapı mekaniği laboratuvarlarının buna gereken ilgiyi göstermesidir.

Prof. Dr. Uğur ERSOY

TÜBİTAK Araştırma Grupları, TÜBİTAK’ın araştırmaya yönelik iki fonksiyonu olan, pozitif bilim alanlarında araştırma yapmak ve araştırmaları desteklemek fonksiyonlarından bilimsel araştırmaların desteklenmesi fonksiyonunu yerine getirmekle görevlidir.
Bu görevi yerine getirme çerçevesinde, TÜBİTAK’ın mühendislik alanındaki gruplarından biri olarak İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubumuz, görev kapsamını yalnız kendisine ulaşan araştırma projesi önerilerini incelemek ve bunlardan uygun bulduklarını desteklemekle sınırlı görmemektedir. İÇTAG olarak, yaklaşımımız, kendi ilgi alanlarımızda Türkiye çapında bilimsel ve teknik araştırma etkinliklerini daha yüksek bir standarda ulaştıracak her türlü girişimde bizzat bulunmak veya bu girişimleri desteklemek doğrultusundadır.
İnşaat Mühendisliği disiplininde, deneysel araştırma etkinlikleri önde gelen üniversitelerimizde uzun yıllardır yapı malzemesi, zemin mekaniği ve hidrolik alanlarında yaygınlaşmış olmakla birlikte, yapı mekaniği alanındaki deneysel araştırmaların geçmişi görece yenidir. Özellikle son yaşanan depremler ışığında yapı davranışının değerlendirilmesi ve yapıların strüktürel performansının iyileştirilmesi çabaları, bu deneysel araştırma alanının önemini artırmaktadır.
Bu toplantıyı düzenlemedi amacımız, bu son derece önem verdiğimiz deneysel araştırma alanındaki çeşitli üniversitelerimizde yürütülmekte olan araştırma etkinliklerinden karşılıklı olarak bilgilenme ve bu alanda üniversitelerimiz arasında bilgi iletişimi ile donanımın ortak kullanımı çerçevesinde işbirliği sağlamak ve gerektiğinde ortak projelerin yürütülmesine zemin hazırlamaktır.
Grubumuz bu yolla, ülkemiz üniversitelerinde yürütülmekte olan yapı mekaniği ile ilgili deneysel araştırmaların kalitesini artırmak, tekrarları olabildiğince ortadan kaldırmak ve bu araştırmaları gereksinme duyulan alanlara yönlendirerek kaynakların etkin ve yarara yönelik kullanımını sağlamaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
Türkiye’de yapı mekaniği alanındaki deneysel araştırma kültürünü yerleştirmede en büyük katkıyı sağlamış önde gelen isimlerden biri olan Grup Üyemiz Prof. Dr. Sayın Uğur Ersoy’un öncülüğünde ilk defa düzenlediğimiz bu toplantıya ulaşan bildiri sayısı ve gösterilen ilgi bizi fazlasıyla mutlu etmiş ve bu alandaki çalışmalarımızı ileride de sürdürmemiz doğrultusunda bizleri cesaretlendirmiştir.

Yük. Müh. M. Ender ARKUN

Y. Müh. M. Ender ARKUN (Y.K. Sekreteri)
Prof. Dr. Ayşen ERGiN
Prof. Dr. Uğur ERSOY
Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ
Prof. Dr. Süheyl AKMAN (Grup Danışmanı)

Prof. Dr. Uğur ERSOY

Y. Müh. M. Ender ARKUN

Bildiri Kitabı
Bildiri Kitabı

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası