YMLT 4/2013 Trabzon

İMO VE KTÜ

Ülkemizde deneysel çalışmanın, planlanması, yaygınlaştırılması, genç araştırmacılara birikim ve deneyimlerin aktarılabilmesi ve yeni bakış açısı kazandırılması amacıyla, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları toplantısı ilk kez 2001’de TÜBİTAK-Ankara’ da yapılmıştır. Bu ilk toplantıya gösterilen ilgi ve katılım bu toplantıların tekrarına ihtiyacının yanı sıra yararını da açıkça ortaya koymuştur. İkinci toplantı Haziran 2003’de Selçuk Üniversitesi-Konya’ da, üçüncü toplantı 2011’de Kocaeli Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuarları Toplantılarının dördüncüsü 3–4 Mayıs 2013 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde-Trabzon’ da yapılacaktır.

Yapı mekaniği konularında araştırma yapan araştırmacıları ve yapı mekaniği laboratuarı kuracak kurumlarda ilgilileri toplantıya katılmaya davet ediyoruz.

Metin HÜSEM, Prof. Dr., KTÜ
Selim PUL, Doç. Dr., KTÜ
Şevket ATEŞ, Doç. Dr., KTÜ
Ahmet Can ALTUNIŞIK, Doç. Dr., KTÜ

Metin HÜSEM, Prof. Dr., KTÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü Merkezi
61080 Trabzon
Tel: 0462-3772622, 3772680
E-posta: ymlt13@ktu.edu.tr

Katılım Formu Son Gönderme Tarihi: 15 Mart 2013
Genişletilmiş Özet Son Göderme Tarihi: 01 Nisan 2013
Kabul Yazılarının Gönderilmesi Tarihi : 15 Nisan 2013
Toplantı Sonrası Gezi Tarihi : 05 Mayıs 2013

Bildiri Kitabı
Bildiri Kitabı

Comments are closed.

  • Destekleyen Kurumlar
    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası